2025 Yılında İhtiyaç Fazlası 10 Bin Eczacı Olacak

2025 Yılında İhtiyaç Fazlası 10 Bin Eczacı Olacak

Türkiye genelinde sayıları 60'a ulaşan eczacılık fakülteleri yeterli eğitim şartlarına sahip değilken, her yıl mezun vermeye devam ediyor. Kontrolsüzce artan eczacı sayısı yakın gelecekte durumu bir istihdam krize dönüştürebilir.

Her geçen gün kontrolsüzce yenileri açılan ve eğitim kalitesi yönünden soru işaretleri doğuran eczacılık fakülteleri aynı zamanda istihdam sorununu da ortaya çıkarıyor. Sayısı 60'a ulaşan fakültelerden mezun olan öğrenciler ise mesleğini yapabilmek için yeterli olanakları bulamıyor. Yalnızca 14'ü tam akredite eczacılık eğitimi verebilen ülkemizdeki eczacılık fakülteleri yeni mezunlar vermeye devam ediyor. Bu durumun kısa süre içerisinde yaratabileceği sorunlara uzun süredir dikkat çeken Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, gençlerin iş bulma sorunu yaşayabileceğinin altını çiziyor.

Saydan, yaptığı açıklamada “Plansız bir şekilde her geçen gün artan sayıda açılan eczacılık fakülteleri gençlere bir gelecek sunan kurumlar olmak yerine, işsizliği öteleyen bir yapı halini almış durumda. Bugünkü koşullarda 2025 yılında ihtiyaç fazlası 10 bin eczacı olacağı öngörülüyor. Şu anda 30 bin eczacı bulunuyor” dedi. Artan eczacı sayısı yeni eczane açmanın gün geçtikçe sınırlanması, kamu ve özel sektördeki istihdam oranları ile mezun sayısı arasındaki orantısızlık durumun bir krize dönüştüğünü gösteriyor.

Akademik Yeterliliği Olmayan Fakülteler Kapatılmalı

Hızla açılan eczacılık fakültelerin yeterli eğitim olanaklarına sahip olmadığına dikkat çeken Saydan, konuyla ilgili olarak atılması gereken adımları da dile getirdi. Açıklamasına “Bugün eczacılık fakülte sayısı 60’a ulaşmış durumda. Eczacılık fakültelerinden ise sadece 14’ü tam akredite eczacılık eğitimi veriyor. Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır. Mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması, kontenjanlardaki sayıların azaltılması, akademik kadrodan yoksun fakültelerin kapatılması öncelikli hedef olmalıdır.” şeklinde devam etti.


11 Haziran 2024, 17:47