Açık Rıza Metni

ECZANE SİTESİ AÇIK RIZA METNİ

GENEL

OTC Bilişim Eğitim Danışmanlık Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (www.eczanesitesi.com olarak adlandırılacaktır) olarak kişisel verilerinizin; sizlere özgü avantajların sunulması, sektörle ilgili anlaşmalı profesyonel iş ortakları ile paylaşılması, tedarikçilerimiz tarafından sağlanan yazılımlara kaydedilmesi gerekebilmektedir. Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle onaylanması gerektiği için işbu metin hazırlanmıştır. İşbu kapsamdaki verileriniz; rızaya tabi olmayan veriler kapsamında olması sebebiyle ancak sizin vereceğiniz açık rıza ile işlenecek ve aktarılacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili veri mevzuatı kapsamında aşağıdaki hususlar noktasında açık rıza vermenizi talep etmekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

www.eczanesitesi.com üzerinden ve/veya basılı formlar ve/veya sözlü bildirim vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, mesleğiniz, numarası), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı/Süresi gibi Trafik Verileri) verileriniz işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; kullanıcı ihtiyaçlarına özgü olarak reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla www.eczanesitesi.com ile anlaşmalı iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine bu metni inceleyerek, okuyarak, özgür iradesiyle, hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

 

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Adı/Unvanı: OTC Bilişim Eğitim Danışmanlık Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Adres: 30 Ağustos Zafer Mah. Yavuz Sultan Selim Cd. F Blok No:5F/3, Nilüfer/Bursa Websitesi: www.eczanesitesi.com

Eposta: destek@eczanesitesi.com

Tel: 0 543 685 08 92