Çerez Politikası

ECZANE SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

1-VERİ SORUMLUSU

Adı/Unvanı: OTC Bilişim Eğitim Danışmanlık Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Adres: 30 Ağustos Zafer Mah. Yavuz Sultan Selim Cd. F Blok No:5F/3, Nilüfer/Bursa

Websitesi: www.eczanesitesi.com

Eposta: destek@eczanesitesi.com

Tel: 0 543 685 08 92

 

Şirket olarak www.eczanesitesi.com aracılığı ile sayfamızda yaptığınız ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu süreç yönetiminde KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında üzerimize düşen yükümlülükler çerçevesinde hareket etmekteyiz. İşbu politika eczanesitesi.com KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Prosedürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında www.eczanesitesi.com çerez kullanım prosedürü hakkında siz kullanıcılarımıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez, www.eczanesitesi.com ziyareti esnasında sabit sürücü veya tarayıcı klasöründe depolana mikro verilerdir. Web sitemizi ziyaretiniz esnasında talebiniz/onayınızla veya formlar (kayıt formu/sözleşme) aracılığıyla kişisel veriler toplanabilir. Çerezlerin kullanılma amacı kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve web sitemizin kullanıcı alışkanlıklarına özgü tasarlanmasını sağlamaktır.

Çerez kullanımını dilediğiniz zaman silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Ayarları değiştirmediğiniz süreci çerez kullanımına onay verdiğiniz kabul görecektir.

Çerez türleri ile ilgili genel bilgilendirme için KVKK ilgili rehberini ziyaret edebilirsiniz. (https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/1336263f-22bb-4da3-a1b9-aabc0e0e8bff.pdf)

2-ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:

 • Oturum çerezi: Oturuma bağlı tarayıcı kapanınca silinen çerezlerdir.
 • Kalıcı çerez: Süreye veya kullanıcı ayarlarına bağlı çerezlerdir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler:

 • Birinci taraf çerezler: eczanesitesi.com tarafından yerleştirilen çerezler
 • Üçüncü taraf çerezler: Farklı etki alanları tarafından yerleştirilen çerezler.

3-ÇEREZ TÜRLERİ ve KULLANIM AMAÇLARI

ÇEREZ TÜRLERİ AMAÇ
Zorunlu Çerezler Güvenlik ve doğrulama amacıyla web sitesinin çalışması için gereklidir.
İşlevsel Çerezler (Açık Rıza) Kullanıcı tercihlerinin hatırlatılması, kişiselleştirme
Performans ve Analiz Çerezleri (Açık Rıza) Kullanıcı davranış analizi sayesinde web sitesinin kullanım performansının incelenmesi
Reklam Çerezleri (Açık Rıza) Ürün/Hizmet tanıtımı, reklam ve reklam etkinliğinin ölçümü

 

www.eczanesitesi.com  web sitesinde kullanılan çerezler;

 

Çerez Açıklama/Süre Tür
_ga Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

 

Etki Süresi: 2 yıl

 

Performans ve Analiz Çerezleri

 

Yukarıdaki seçeneklerle birlikte tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak için www.allaboutcookies.org ve/veya www.youronlinechoices.eu sitelerini inceleyebilirsiniz.

 

4-ÇEREZLERİ NASIL DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ ?

Tarayıcı Çerez Düzenleme Linki
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

5-KİŞİSEL VERİ(ÇEREZ) İŞLENME AMACI

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; kullanıcı ihtiyaçlarına özgü olarak reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürünlerin gönderilmesi, web sitesinin siz müşterilerimiz için daha etkin hale getirilmesi, üyenin her defasında kullanıcı adı ve şifre girmemesi, mevzuat gereği saklanma sürelerine riayet, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla www.eczanesitesi.com ile anlaşmalı iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

6-KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

www.eczanesitesi.com kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK m.5’te yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak, çerez sağlayıcı firmaların kişisel veri toplamalarına izin verebilir.

 

 

7-KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlerin birtakım kişisel verileri çerezler veya benzer metodlarla otomatik yöntemlerle toplanabilmektedir. Bu işlem KVKK 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile yukarıda belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir. Bu veriler;

-Tıklanan/görüntülenen sayfalar, sekmeler,

– Ürün siparişi kapsamında sepete eklenen, satın alınan ürünler, aranan ürünler,

– Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi, giriş çıkış saatleridir.

8-KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

www.eczanesitesi.com olarak; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

9-HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle www.eczanesitesi.com’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Tarafımıza başvurarak talebiniz/şikâyetinizi belirtilen adresimize kargo/noter/posta/elden vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Bunun için Web sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.