Almanya Yeni Yasayla İlaç Tedarikini Kolaylaştırıyor

Dünyadan Haberler 2 Ağustos 2023
Almanya Yeni Yasayla İlaç Tedarikini Kolaylaştırıyor

Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ilaç tedarik sorunlarına çözüm bulmak ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla Almanya’da hükümet,

Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ilaç tedarik sorunlarına çözüm bulmak ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla Almanya’da hükümet, ilaç üreticileri üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı ve ilaç satışının daha kârlı hale gelmesini hedefleyen bir yasa kabul etti. Yasanın amacı, özellikle zor bulunan ilaçların kolay tedarik edilmesini sağlamak. Yasanın öngördüğü bazı tedbirler şu şekilde:

  1. Çocuk İlaçları: Yasa, çocuk ilaçlarının tedarikinde yaşanan sorunları çözmek için çeşitli düzenlemeler içermekte. Fiyat kurallarının gevşetilmesi, sabit tutarların ve indirim sözleşmelerinin kaldırılması öngörülmekte. Ayrıca, çocuk ilaçlarının yurtdışında bulunmasına rağmen Almanya’da bulunmaması durumunda, üreticilerin satış fiyatlarını son geçerli referans fiyatın yüzde 50’sine kadar yükseltmelerine izin verilecek.
  2. Eczaneler ve Sağlık Sigortası Fonları: Yasayla birlikte eczanelerin ilaçlarda alternatif seçeneklere geçiş yapması kolaylaşacak ve sağlık sigortası ihalelerinde Avrupalı üreticilerin daha fazla söz sahibi olması sağlanacak. Ayrıca, Federal İlaç Enstitüsü daha fazla bilgi alacak ve erken uyarı sistemini kurarak ilaç piyasasını daha etkin şekilde izleyecek.
  3. Kurtarma Görevlilerinin Yetkisi: Acil sağlık görevlileri, ciddi kazalarda doktor bulunmadığı durumlarda bile ağrı kesici anestezi uygulama yetkisine sahip olacak ve yasal olarak koruma altına alınacak.

Almanya hükümeti tarafından onanan bu yeni yasa, ilaç tedariği sürecini kolaylaştırarak sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir.

Reklam