Ankara Eczacı Odası’ndan SGK Ek Ödeme Düzenlemesine İlişkin İptal Davası

Ankara Eczacı Odası’ndan SGK Ek Ödeme Düzenlemesine İlişkin İptal Davası

Ankara Eczacı Odası tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 05.10.2023 tarihli 205 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esasları" başlıklı düzenlemenin bazı kısımları ile il

Ankara Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 05.10.2023 tarihli 205 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esasları" başlıklı düzenlemenin bazı kısımları ile ilgili Oda tarafından Danıştay’da iptal davası açıldı.

 

İptal istemine konu kısmın, ilgili düzenlemede yer alan m. 6/1(c) bendinin ve eklerinin olduğu, bu madde ve eklerinin

-Anayasaya aykırılığı,

-SGK eczacılarımızın tanımlanmış kanuni haklarının ihlali,

-SGK eczacılarımız ile diğer sağlık personeli arasındaki ek ödeme oranının eşitsizliği,

sebepleriyle yürütmelerinin durdurulması talepli olarak 04/12/2023 tarihinde, Danıştay 12. Dairesinde 2023/6438 esas ve 2023/6488 esas sayılı iptal davası açıldığı aktarıldı.


6 Aralık 2023, 00:39