Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Türkiye'den Haberler 10 Ağustos 2023
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5510 sayılı hükmüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12'nci maddesi ile

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5510 sayılı hükmüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12'nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.1 ve 4.4.2’nci maddelerine uygun olarak Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru aşağıda sunulmuştur.

 

Bu düzenlemeler, 11 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

DÜZENLEMELER:

 

1. Belirli bir süre boyunca geri ödeme kapsamında olan ilaçlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde güncellemeler yapılmıştır. Bu güncellemeler, ilgili yönetmelik ve tebliğ maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

 

2. Yapılan düzenlemeler sonucunda, geri ödeme kapsamı değişen veya yeni eklenen ilaçların listesi ekte yer almaktadır.

 

Bu değişiklikler ve güncellemeler, ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yapılmış olup, hastaların en etkin ve güncel tedavi olanaklarından yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu kapsamda, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan değişikliklerin ve güncellemelerin 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağını hatırlatırız.

 

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

 

 

Reklam