Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/09

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/09

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 01.03.2023 DUYURU BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2023/09 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigo

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 01.03.2023 DUYURU BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2023/09 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 03.03.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere duyurulur. Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) Eklenen İlaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Düzenlenen İlaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Aktiflenen İlaçlar 4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabına Dahil Edilen İlaçlar 5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) Bant Hesabından Çıkarılan İlaçlar


28 Temmuz 2023, 05:37