Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/13

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2024/13

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yeni düzenlemeler yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yaptı.

29 Mart 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni listeyi görmek için tıklayınız.


28 Mart 2024, 10:28