Cumhuriyet ve Eczacılık

Merak Edilenler 29 Ekim 2023
Cumhuriyet ve Eczacılık

Cumhuriyet ve Eczacılık

Bugün 100. yılı kutladığımız Cumhuriyet, her alanda birçok şeyi değiştirdi ve etkiledi. Eczacılık da şüphesiz Cumhuriyet döneminde köklü değişimler yaşadı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında eczacılık, ecza ticareti, depoculuk, ilaç ve galenik preparatlar üretimi büyük ölçüde azınlıkların elinde bulunan mesleklerdi. Bu dönemde Hüsnü Arsan, Kemal Atabay, Hasan Derman, Ferit Eczacıbaşı, Mustafa Nevzat Pusak, Dr. İbrahim Ethem Ulagay gibi isimler büyük çabalarla bugünlere ulaşan çağdaş eczacılık kurumlarını kurdular. Ayrıca eczacılık eğitimiyle ilgili yaşanan gelişmeler de kendi eczacılarımızın yetişmesinde oldukça etkili oldu. Başlarda tıp fakültelerinin çatısı altında gerçekleşen eczacılık eğitimi 1960 yılında açılan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile birlikte kendi fakültesine sahip bir eğitim dalı olarak yer almıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda eczanelerin çok yaygın olmadığını görürüz. Yalnız büyük şehirlerde toplanmış durumda olan eczanelere ulaşım, birçok il ve ilçede yaşayan insanlar için oldukça zordu. Bu dönemlerde ülkemizde yaklaşık 420 eczane bulunurken bunların 300'e yakını İstanbul'da yer alıyordu. 1927 yılında çıkarılan 964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile eczacılığın düzene konması ve eczacıların sorunlarının giderilmesi yönündeki ilk adım atılmıştır.

Eczacılık mesleğiyle ilgili kuruluşlar da Cumhuriyetin ilk yıllarında karşımıza çıkmaktadır. 1924 yılında Ecz. Ethem Pertev başkanlığında kurulan Türkiye Eczacıları Cemiyeti kooperatif kurmak, Eczacılar Yardımlaşma Sandığı yönetmeliği hazırlamak ve kütüphane oluşturmak konularında çalışmalar yürütmüş ve 29 Haziran 1928 tarihinde Türkiye Eczacılar Kongresini toplamıştır. 1950 yılında Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Cemiyeti kurulmuş, cemiyet eczane sınırlamasını kaldırmak alanında çalışmalar yürütmüş ve 1953 yılında eczane sınırlamasını kaldıran yasanının kabulü ile faaliyetlerine son vermiştir. 1956'da ise 6643 sayılı yasa ile Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. İlk merkezi İstanbul olan Birlik 1984 yılında  Ankara'ya taşınmıştır.

Cumhuriyet her konuda olduğu gibi eczacılık mesleğini de etkilemiş ve günümüze değin gelişerek gelmesini sağlamıştır. Eczacılık eğitimi, modern eczacılığın inşası, eczacılık mesleğinin özel bir gruba has olmaktan çıkarılması, meslek örgütlerinin kurulması gibi birçok gelişmeyi beraberinde getiren Cumhuriyet'e şükranlarımızla!

Nice 100 yıllara...

Reklam