Eczacılar Aşırı İş Yükü ve Frustrasyon İçinde Hasta Odaklı Hizmet İmkanlarını Kaybediyor!

Eczacılar Aşırı İş Yükü ve Frustrasyon İçinde Hasta Odaklı Hizmet İmkanlarını Kaybediyor!

Son zamanlarda yayınlanan bir makaleye göre, eczacılar aşırı iş yükü ve bürokratik süreçlerle boğuşurken, hastaya yönelik bakımdan uzak kalmaktan dolayı büyük bir frustrasyon yaşıyorlar. Eczacılık alanında rolün yeniden şeki

Son zamanlarda yayınlanan bir makaleye göre, eczacılar aşırı iş yükü ve bürokratik süreçlerle boğuşurken, hastaya yönelik bakımdan uzak kalmaktan dolayı büyük bir frustrasyon yaşıyorlar. Eczacılık alanında rolün yeniden şekillendirilmesi ve eczacıların daha fazla hasta odaklı hizmet sunabilmesi için adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Bu sorunun çözülmesi, hem eczacıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de hasta bakımının kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Eczacılar, gün geçtikçe artan iş yükü altında ezilmekte ve hasta odaklı bakıma ayıracakları zamanı bulmakta zorlanmakta. Reçete doldurma, ilaç etkileşimleri kontrolü, sigorta işlemleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi rutin görevler, maalesef eczacıların çoğunlukla gerçek hasta bakımıyla ilgilenmelerini engelliyor. Bu durum ise eczacıların işlerini keyifli ve tatmin edici bir şekilde yapmalarını engelleyen ve onları daha stresli ve tükenmiş hissettiren bir sonuç doğuruyor. Makalede, eczacıların rolünün yeniden şekillendirilmesi ve iş yükünün dengelenmesi gerektiği özellikle vurgulanmış. Bunu sağlamak için, bürokratik süreçlerin azaltılması, teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması ve ek eğitim ve destek kaynaklarının sağlanması öneriliyor. Ayrıca, sağlık sistemi paydaşları arasında iş birliği ve iletişim artırılmalı, eczacılar doğrudan hasta bakımına odaklanabilmeleri için desteklenmelidir. Eczacılar, hasta danışmanlığı, ilaç takibi, kronik hastalık yönetimi gibi alanlarda daha etkin bir şekilde rol alabilirler. Aynı zamanda, ilaç yönetimi süreçleri ve reçete denetimleri de optimize edilmeli ve otomasyon teknolojilerinden yararlanılmalıdır.


28 Temmuz 2023, 05:37