Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile Optisyenlik Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

Türkiye'den Haberler 18 Ağustos 2023
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile Optisyenlik Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

18 Ağustos'ta yapılan değişikliklerle, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte pandemi ve doğal afet durumlarında geçici istisnai hükümler getirilerek eczacılık ve optisyenlik faaliyetlerine esneklik s

18 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile Optisyenlik Hakkında Yönetmelikte bazı değişikler yapıldı. 

12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklendi.

“İstisnai hükümler
EK MADDE 1- (1) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında eczacılık faaliyetlerine ilişkin olarak Kurum tarafından geçici olarak istisnalar getirilebilir.”

18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ise aşağıdaki fıkra eklendi

“Yasaklar ve istisnai hükümler”
“(2) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında optisyenlik müesseselerine ve bu müesseselerin reklam veya tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak Kurum tarafından geçici olarak istisnalar getirilebilir.”

Reklam