Eczacılıkta Uzman Krizi: Uzman Olamayan Eczacılar ve Eczacı Olmayan Uzmanlar

Eczacılıkta Uzman Krizi: Uzman Olamayan Eczacılar ve Eczacı Olmayan Uzmanlar

Bir tarafta uzman unvanını kullanamayan eczacılar, bir tarafta uzmanlık adı altında verilen eğitimlere katılarak eczacı gibi hareket etmeye başlayan eczacı olmayan uzmanlar. Sektörün gündemini meşgul eden "uzmanlık" meselesine yakından bakıyoruz.

Eczacılıkta uzmanlık krizi son günlerde önemli sorunlara yol açmaya başladı. Birçok eczacının uzman sıfatıyla ilgili olarak yaşadığı sorunlar, kafaları karıştırmaya başladı. Peki bu konunun detayı nedir, merak edilenlere yanıt bulmaya çalıştık.

Uzmanlık unvanıyla ilgili son zamanlarda sektörden ciddi tepkiler yükseliyor. Eczacıların elinden alınan unvanları yetmezmiş gibi eczanesinin tabelasında uzman unvanına yer veren eczacılarla ilgili birtakım yasal işlemler dahi başlatıldığı yönünde şikayetler duyuluyor. Peki bu sorun nasıl başladı?

Uzman Eczacılık Krizi Nasıl Başladı?

2014 yılına kadarki süreçte yüksek lisansını tamamladıktan sonra uzman unvanını kullanmaya başlayan eczacılarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın Yüksek Öğretim Kurumu ile görüşmelerinde yüksek lisans yapan eczacıların “uzman” unvanını kullanmayı sürdürmesi için girişimlerde bulunduğu yönünde duyumlar var. Fakat Bakanlığın bu girişimleri karşılık bulmamış olacak ki 2016’da yayımlanan Yönetmelik ile sadece uzmanlık eğitimi almış eczacıların uzman unvanı kullanabilecekleri düzenlendi. 2014 yılından önce eczacılıkta uzmanlık alanlarından birinde doktora yapan eczacıların ise talep etmeleri halinde bu unvanlarını kullanmayı sürdürmelerine izin verildi.  Ancak belirtmek gerekir ki 2014 öncesinde yüksek lisansını tamamlamış fakat Bakanlık’tan unvan konusunda bir talepte bulunmamış, Bakanlık tarafından kendisine uzman belgesi verilmemiş eczacıların bu unvanı kullanmaması gerekiyor. 

Bilim Uzmanı Unvanı

Uzman unvanını ile ilgili Yönetmeliğe ve son düzenlemelere göre yalnızca 2014 sonrasında yalnızca yüksek lisans eğitimini tamamlamış eczacıların, isimlerinin ardından “Bilim Uzmanı” sıfatını kullanmaları mümkün görünüyor. Ancak ayrıca uzmanlık eğitimi almamış bir eczacı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olsa dahi uzman unvanını kullanamıyor. Uzman unvanını kullanabilmek için ise uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor. 

Eczacı Olmayan Sahte Uzmanlar 

Uzun yıllardır sağlık ve ilaç kullanımı noktasında özellikle sosyal medya platformlarında tavsiye ve danışmanlıklar veren sahte uzmanlar ile de mücadele edilmeye çalışılıyor. Eczacıların yoğun tepkilerine rağmen yeterli önlemin alınmadığı bu konu, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Eczacılık dünyasında da haklı bir serzeniş oluşuyor: Öncelikli konumuz yüksek lisans ve sınav karmaşası mı olmalıydı, sahte uzmanlar sorununu çözmek mi olmalıydı?

Uzmanlık unvanının kullanımı ile ilgili sektörün hemfikir olacağı bir çözümün bulunması ve sahte uzmanlar konusunda da gerekli adımların atılması yönünde tüm eczacılar adına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

 


16 Mart 2024, 19:00