Eczane ve Diğer Sağlık Kuruluşlarının Logosunda Neden Yılan Simgesi Var?

Merak Edilenler 28 Temmuz 2023
Eczane ve Diğer Sağlık Kuruluşlarının Logosunda Neden Yılan Simgesi Var?

Günümüzde sağlıkla ilgili birçok alanda logoların içeriğinde bir yılanla karşılaşmak mümkün. Bakanlıktan tutun da tıp ve eczacılık fakültelerine kadar onlarca farklı logonun en büyük ortak noktası logoda yer alan yılan simges

Günümüzde sağlıkla ilgili birçok alanda logoların içeriğinde bir yılanla karşılaşmak mümkün. Bakanlıktan tutun da tıp ve eczacılık fakültelerine kadar onlarca farklı logonun en büyük ortak noktası logoda yer alan yılan simgesi. Yunan mitolojisinde tanrı Apollon’un oğlu ve sağlık tanrısı olan Asklepios’un da yılanlı bir asası vardır. Bugün hekimliğin simgesi olarak da bu yılanlı asa kullanılır. Eczacılıkta da kadehe sarılmış yılan simgesi kullanıyoruz. Diğer figürlerde değişiklik olsa da yılan figürünün aynı kaldığını görüyoruz. Peki neden? [caption id="attachment_7139" align="alignnone" width="484"] Asklepios[/caption] Tarihin ilk dönemlerinden bu yana birçok uygarlık yılanla tanışmış. Bu durum da insanlığın uzun yıllar boyunca yılanları izlemesi ve onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamış şüphesiz. Birçok farklı kültürde yılanın mitolojiye, tarihe, toplumsal yaşama etki ettiğini görürüz. Aslında yılanın bu kadar dikkat çeken bir canlı olmasının birçok sebebi var. Bunların başında deri değiştirmesi geliyor. Derisini değiştiren ve yenilenerek yoluna devam eden yılan ölümsüzlüğü ve iyileşmeyi temsil ediyor. Aslında sağlıkla bağdaşması da buradan kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu açıdan sonsuz yaşamın simgesi haline gelen yılan sürünerek hızla hareket etmesi, farklı koşullarda hayatta kalmayı başarabilmesi, öldürücü bir zehre sahip olması gibi özellikleriyle bir yandan da korku duyulan bir canlı olmuştur. İşte toplumların bu kadar ilgisini çeken ve ölümsüzlükle ilişkilendiren yılanlar, elbette ki mitolojik ögeler üzerinde de etkisini göstermiş. Başlangıçta belirttiğimiz üzere Apollon’un oğlu Asklepios’un yılanlı asası bugün tıp simgesi olarak dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Eczacılığın simgesi olan kadehe sarılmış yılan da yine bu mitolojinin bir parçası aslında. Asklepios’un kızı olan Hygeia, Yunan mitolojisinde hijyen tanrıçasıdır ve kadehe sarılmış yılan aslında onun sembolüdür. Günümüzde eczacılığı temsil eden bu sembol de aslında buraya dayanır ve ülkemizde olduğu gibi birçok farklı ülkede de kadehe sarılmış yılan eczacılığı temsil eder. Özetlemek gerekirse yılanlar; hayata tutunma becerileri, yenilenme ve devam etmeyi temsil etmeleri gibi özellikleriyle toplumlarda büyük etki uyandırmış ve ölümsüzlüğü, sağlığı temsil eder hal almış. Bu durum da mitolojide yılanların önemli bir yer edinmesini sağlamış. Günümüze ulaşan önemli kültürlerden biri olan Yunan mitolojisinde de kendine yer bulan yılanlara burada verilen simgeler, yüz yıllar boyunca kullanılarak bugünlere ulaşmış.
Reklam