Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında Bilgilendirme

Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında Bilgilendirme

Gebelik Teşhisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nin gebelik teşhisinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düşük molekül ağırlıklı heparinlerin ayaktan raporsuz olarak teminine yönelik düzenlenen reçetelere ait bedellerin karşılanıp karşılanmadığı hakkında SGK'den bilgi istemesi üzerine Kurum'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.7 "Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinin 1. fıkrası "Uzman hekimlerce veya uzman hekim tarafından düzenlenen en fazla 3 ay süreli kullanılacak ilacın dozunu gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır ve bu rapora istinaden diğer hekimler tarafından reçete edilebilir. Devam tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporları, en fazla 1 yıl süreli olup bu rapora dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Gebelerde ise kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." şeklinde düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun cevabında ilgili SUT maddesi kapsamında, düşük molekül ağırlıklı heparinlerin gebelerde kullanımının kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimce düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan yazıyı okumak için tıklayınız.

 


24 Ekim 2023, 14:16