Geçici Kapalılık Süresi Hakkında TİTCK Görüşü

Geçici Kapalılık Süresi Hakkında TİTCK Görüşü

Geçici Kapalılık Süresi Hakkında TİTCK Görüşü

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6. maddesi ile mezkur Yönetmelik'in 49. maddesinin 1. fıkrası "Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilir." şeklinde değişmişti. Ancak bu durumun, ilgili değişiklik yapıldığı sırada kapalı bulunan eczaneler için nasıl sonuç doğuracağı konusunda tartışmalar ortaya çıktı. Türk Eczacıları Birliği tarafından TİTCK’den görüş istenmesinin ardından konuyla ilgili soru işaretleri giderildi.

TİTCK tarafından Birliğe gönderilen cevabi yazı ile, Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle eczanesi geçici kapalı bulunan eczacıların, eczanelerini usulüne uygun şekilde yeniden açmalarının ardından toplamda iki yıllık daha kapalı tutma hakkına sahip olacakları hususu belirtildi.

 

TİTCK tarafından gönderilen cevap yazısını görmek için tıklayınız.


23 Ekim 2023, 11:26