Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçete İncelemelerine Yönelik Dilekçe Örnekleri Hakkında Duyuru

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçete İncelemelerine Yönelik Dilekçe Örnekleri Hakkında Duyuru

TEB tarafından Bölge Eczacı Odalarına “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçete İncelemelerine Yönelik Dilekçe Örnekleri” konulu yazı gönderildi.

Türk Eczacıları Birliği tarafından Eczacı Odalarına “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçete İncelemelerine Yönelik Dilekçe Örnekleri” konulu yazı gönderildi. Yazının içeriği şu şekilde:  

"Bilindiği üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2015/8 sayılı Genelgesi ve Göç İdaresi Başkanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokole istinaden geçici koruma altındaki yabancılara ait reçetelerin incelenmesi işlemleri Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, meslektaşlarımızca yapılacak doz düzeltme, kesinti itiraz, reçetelerin tamamının incelenmesi ve döküm iptali başvurularında, yazımız ekinde yer alan dilekçe örneklerinin kullanımı talep edilmektedir."

TEB tarafından gönderilen,

Dilekçe Örneği 1 için tıklayınız.

Dilekçe Örneği 2 için tıklayınız.

 


21 Eylül 2023, 15:35