Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Ereğli’de Meydana Gelen Heyelan ve Sel Felaketi Hakkında Yazı

Türkiye'den Haberler 3 Ocak 2024
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Ereğli’de Meydana Gelen Heyelan ve Sel Felaketi Hakkında Yazı

TEİS tarafından afetten etkilenen eczanelerin mücbir sebep halinden yararlanması gerektiğine yönelik olarak iletilen taleplere Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan cevap geldi.

Zonguldak ili Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen heyelan ve sel felaketiyle ilgili olarak Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tarafından afetten etkilenen eczanelerin mali yükümlülükleriyle ilgili olarak birtakım talepler Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmişti.

Mücbir sebep hali sebebiyle Vergi Usul Kanunu’na göre bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği ve bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı, bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması ve ilgililer tarafından ispat veya tevsin edilmesinin gerektiği düzenleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen cevap yazısına göre de ilgili eczanelerin yaşanan afetten etkilendiklerini ispat veya tevsin eden bilgi ve vesikalarla birlikte etkilendikleri süreyi de belirterek bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerektiği, bu müracaatın ilgili kurum tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın cevap yazısı için tıklayınız.

Reklam