Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye'den Haberler 23 Ağustos 2023
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık  Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik

23 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

23 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeler şu şekilde:

MADDE 1- 20/4/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş ancak piyasaya arz edilmemiş veya üretilmek üzere anlaşması yapılmış ve mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği doğrultusunda sağlık beyanı kullanılan ancak bu Yönetmelik ve ilgili kılavuz hükümlerinde belirtilen koşulları sağlamayan ürünler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde etiketlerinde mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine uygun olarak sağlık beyanı ile piyasaya arz edilebilir ve 31/12/2024 tarihine kadar ilgili sağlık beyanı kullanılabilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Reklam