İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin Terapötik Referans Grup Maddesi İptal Edildi!

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin Terapötik Referans Grup Maddesi İptal Edildi!

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan “Terapötik Referans (TR) grup: Sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı ya da benzer endikasyon için kullanılabilecek etkin maddeyi/maddeleri içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karş

Türk Eczacıları Birliği tarafından Danıştay’da iptal istemiyle dava açılan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan “Terapötik Referans (TR) grup: Sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı ya da benzer endikasyon için kullanılabilecek etkin maddeyi/maddeleri içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanılarak oluşturulan birden fazla ilacın yer aldığı grubu,” ifadesi konusunda Danıştay 10. Dairesi kararını verdi.

Danıştay 10. Dairesi ilgili ifadenin iptal edilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü şu duyuruyu yayımladı:

Türk Eczacıları Birliği tarafından Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı aleyhine Danıştay 10. Dairesinin 2022/6822 Esasına kayden açılan dava ile 25.08.2022 tarihli ve 31934 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinin yürütülmesi 08.12.2023 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kurum duyurusunu görmek için tıklayınız.


8 Aralık 2023, 10:25