İlaç Hataları: Geride Bıraktığımız Yıla Bir Bakış

Dünyadan Haberler 28 Temmuz 2023
İlaç Hataları: Geride Bıraktığımız Yıla Bir Bakış

İlaç hataları, sağlık hizmetlerinde ciddi ve süregelen bir sorun ve hastalar için potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ilaç hataları nedeniyle ülkede her yıl tahminen 7.0

İlaç hataları, sağlık hizmetlerinde ciddi ve süregelen bir sorun ve hastalar için potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ilaç hataları nedeniyle ülkede her yıl tahminen 7.000 ölüm yaşanıyor. Bu sebeplerle ilaç hataları konusuna dikkat çekmek, bu konuda ne durumda olduğumuzu aktarmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek istedik. Şimdi gelin konunun detaylarını ele alalım. Başlıca yapılan hatalar dört başlık altında incelenebilir:

  1. COVID-19 ile ilgili ilaç hataları: Pandemi; kritik ilaçların eksikliği, endikasyon dışı tedavilerin kullanımı ve yeni tedavilerin ve aşıların hızla ölçeklendirilmesi ihtiyacı gibi hayatımıza bir dizi yeni zorluk ve karmaşıklık getirdi. Bu durum, özellikle aşırı çalışan sağlık çalışanları ve hızla değişen tedavi protokolleri bağlamında, ilaç hataları riskinin artmasına yol açtı.
  2. Opioid ile ilişkili ilaç hataları: Opioidle ilişkili ilaç hataları, özellikle devam eden opioid salgını bağlamında, sağlık hizmetlerinde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Bu hatalar arasında yanlış dozun reçetelenmesi, ilaç etkileşimlerinin farkına varılmaması ve hastaların yan etkiler açısından yetersiz izlenmesi sayılabilir.
  3. Teknoloji kaynaklı ilaç hataları: Teknoloji, ilaç güvenliğini artırma potansiyeline sahip olsa da, yeni riskler ve zorluklar da getirebilir. Örneğin, elektronik sağlık kayıtları hatalara açık olabilir ve ilaç hatalarının tespit edilip düzeltilmesini zorlaştırabilir. Benzer şekilde, otomatik dağıtım sistemleri de, özellikle uygun şekilde yapılandırılmadıkları veya izlenmedikleri takdirde, hatalara sebep olabiliyor.
  4. İlaç mutabakatı hataları: İlaç mutabakatı, hastaneden taburcu olma gibi bakım geçişleri sırasında hastaların doğru ilaçları almasını sağlamak için kritik bir süreçtir. Ancak bu süreç, özellikle hastalar birden fazla ilaç kullanıyorsa veya karmaşık tıbbi geçmişleri varsa karmaşık ve hataya açık olabilir.

Bu ve diğer kategorilerdeki ilaç hataları sağlık hizmetlerinde önemli bir sorun olmaya devam etmekte ve hastalar için potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurmakta. Geçtiğimiz yıla dönüp baktığımızda, ilaç güvenliğini iyileştirmek ve hataları önlemek için tüm dünyada yapılması gereken çok iş olduğunu görüyoruz. İlaç güvenliğine öncelik vererek ve ilaç yönetimi için sağlam sistem ve süreçlere yatırım yaparak, hastaların hak ettikleri güvenli ve etkili bakımı almalarını sağlamaya yardımcı olabiliriz.

Reklam