İlaçlarda Fiyat Farkı Aileleri Olumsuz Etkiliyor

İlaçlarda Fiyat Farkı Aileleri Olumsuz Etkiliyor

Bedeli ödenmeyen bazı ilaçların hastaları zor durumda bıraktığını dile getiren Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan çağrıda bulundu.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı ilaçların bedelini ödemediğini ve bu durumun hastaları zor durumda bıraktığını belirterek, özellikle çocukların sağlığına etki eden bazı ilaçlardaki fiyat farkından da yakındı. Afacan, eczacılar olarak hastaların ilaçlarına erişimini kolaylaştırmak ve mali yüklerini azaltmak adına çözüm arayışında olduklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili sağlık otoriteleri ile işbirliği içinde, bu soruna adil ve sürdürülebilir çözümler bulma amacında olduklarını belirten Afacan, kamuyu bu konuda bilgilendirmek ve sağlık hizmetlerinin daha adil ve ulaşılabilir hale gelmesi için destek çağrısında bulundu.


26 Ocak 2024, 15:16