ITS Statüsü: Arada Gözüken Ürünlerin Listelenmesi

ITS Statüsü: Arada Gözüken Ürünlerin Listelenmesi

Son günlerde "İlaçta Takip Sistemi" (ITS) kapsamında yer alan ve sürekli olarak eczanelerde bulunması gereken ilaçların arada gözüktüğü ve erişiminin zorlaştığı konusu gündeme geliyor. Türkiye Eczacı İşverenler Sendikası (TEİ

Son günlerde "İlaçta Takip Sistemi" (ITS) kapsamında yer alan ve sürekli olarak eczanelerde bulunması gereken ilaçların arada gözüktüğü ve erişiminin zorlaştığı konusu gündeme geliyor. Türkiye Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tarafından yapılan bir açıklama, bu konuyu ele almakta ve bir çözüm talep ediyor. ITS, ilaçların takip edilebilirliğini sağlamak ve sahte ilaçların piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla hayata geçirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde her ilaç, bir takip kodu ile kayıt altına alınmakta ve eczanelerde bu kod üzerinden takip edilmektedir. Ancak son dönemde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, ITS kapsamında olan ve eczanelerde sürekli olarak bulunması gereken ilaçların arada gözüktüğü ve temin edilemediği görülmektedir. TEİS tarafından yapılan açıklamada, ITS statüsünde olan ve erişiminin güçleştiği ilaçların bir listesinin oluşturulması talep edilmektedir. Bu sayede eczacılar ve hastalar, hangi ilaçların sürekli olarak temin edilebilir olduğunu daha net bir şekilde bileceklerdir. Ayrıca, sürekli temin edilemeyen ilaçlar konusunda çözüm arayışlarına da daha etkin bir şekilde odaklanılabilecektir. ITS sistemi, temelde önemli bir amaç için hayata geçirilmiş bir mekanizmadır. Ancak sistemde yaşanan bazı aksaklıklar ve erişim sorunları hem eczacıları hem de hastaları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, ITS statüsünde olan ilaçların listelenmesi ve sürekli temin edilebilir olanların belirlenmesi önemli bir adımdır. Eczacılar ve ilaç sektöründeki diğer paydaşlar, ITS sisteminin daha etkin bir şekilde çalışması ve ilaç temininde yaşanan sorunların çözülmesi için iş birliği yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı, ilaç üreticileri ve tedarikçileri, eczacılar ve diğer ilgili kurumlar arasında bir uzlaşı sağlanarak, ITS sisteminin daha verimli hale getirilmesi ve ilaç erişiminin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.  


28 Temmuz 2023, 05:37