Otizmde Genetik En Büyük Risk Faktörü: Uzmanlar Uyarıyor

Türkiye'den Haberler 14 Eylül 2023
Otizmde Genetik En Büyük Risk Faktörü: Uzmanlar Uyarıyor

Otizmde Genetik En Büyük Risk Faktörü: Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, otizmin en büyük bilinen risk faktörünün genetik olduğunu belirtiyor. Otizmin farklı spektrumlar içinde değerlendirildiğini ifade eden uzmanlar, otizmli çocukların birbirinden farklı gelişimsel özelliklere sahip olduğunu ve bu nedenle belirtilerinin de farklılık gösterebileceğini açıklıyor. Otizmin belirtilerinin erken çocukluk döneminde ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar, tanının genellikle bu dönemde konulduğunu ve sosyal, mesleki ve fonksiyonel alanlarda önemli bozulmalara neden olabileceğini vurguluyor.

Otizmde risk faktörleri arasında geç yaşta ebeveyn olma, düşük doğum ağırlığı gibi etmenlerin yer aldığını ifade ediliyor. Ancak en büyük risk faktörünün genetik olduğunu belirten uzmanlar, otizmin nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu ve tedavi edilebileceğini açıklıyor. Otizmle ilişkili semptomların şiddetini azaltmak için tıbbi destek almanın etkili olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu şekilde çocukların eğitimlerine devam edebilmesi ve günlük yaşam becerilerini geliştirebilmesinin sağlanabileceğini vurguluyor.

Otizmin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun ve tıbbi yardımın yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de önemli bir destek sağlayabileceğinin altı çiziliyor. Ayrıca, çocukların küçük yaşlardan itibaren bu tür eğitim faaliyetleri ile desteklenmesinin önemi de vurgulanıyor.

Reklam