Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Türkiye'den Haberler 2 Ağustos 2023
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlendiği yönetmelikte bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlar hakkında da bilgilere yer verildi. Yapılan düzenlemere göre sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak olacak.

Tanıtım ve bilgilendirmelerin ise genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına göre yapılması gerektiği zorunlu kılındı. Buna göre sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeleri yalnızca ilgili konuda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları yapabilecek.

Tanıtım ve bilgilendirme konusunda sosyal medyadaki paylaşımlar ve arama yoluyla yapılan bilgilendirmeler konusunda da düzenleme yapıldı. Buna göre internet ortamında yapılacak tanıtım ve bilgilendirmeler yönetmelikte öngörülen ilkelere uyulması zorunlu olacak.  Kişisel telefonların aranarak bilgilendirme yapılması da ancak kişilerin bilgi ve rızası dahilinde olacak şekilde sınırlandırıldı.

Hastaların görsellerinin paylaşılması konusunda da düzenlemelerin yer aldığı Yönetmelik’e göre paylaşılacak içeriğin genel ahlak kurallarına uygun, kamu sağlılığıyla esenliğine tehdit oluşturmayan ve kişi hak ve hürriyetlerini zedelemeyecek içerikler olması gerekiyor. Görüntü paylaşımı için hastanın rızası gerektiği gibi, paylaşılacak görsel içeriğin önceden hastaya gösterilmesi gerekecek.

Yönetmelikle ilgili detayları görmek için tıklayınız.

Reklam