Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresinin Uzatılması ile İlgili Bakanlık Duyurusu

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresinin Uzatılması ile İlgili Bakanlık Duyurusu

Covid-19 salgını nedeniyle 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2023 olan geçerlilik tarihi 30.06.2024 olarak güncellendiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre Covid-19 salgını nedeniyle 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2023 olan geçerlilik tarihi 30.06.2024 olarak güncellendi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazı şu şekilde:

"COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında salgın sürecinin başlangıcından itibaren Bakanlığımızca çeşitli tedbirler ortaya konulmuş, sağlık raporlarına ilişkin nihai olarak da 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Gelinen noktada, yenilenmemiş/yenilenmesi gereken rapor sayılarının hala ciddi düzeyde olduğu gözlemlenmiş olup rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması ve mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti talebinin karşılanmasının öncelenmesi amacıyla, raporlara ilişkin tedbirlerin aşağıdaki şekilde uygulanmaya devam olunması gerekli bulunmuştur.

1-Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesinin,

2-Usulüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanmasının,

3-Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesinin,

uygun olacağı değerlendirilmiştir.

30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."


11 Aralık 2023, 18:11