Sağlık Uygulaması Tebliği ile İlgili Danıştay Kararı

Sağlık Uygulaması Tebliği ile İlgili Danıştay Kararı

Sağlık Uygulaması Tebliği ile İlgili Danıştay Kararı

25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 19. Maddesine karşı Türk Eczacıları Birliği tarafından açılan davada Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 

Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı duyuruya göre SUT değişikliğinin 19. Maddesine Birlik tarafından dava açılmıştı. Dava sonucunda ilgili maddeyle getirilen düzenleme neticesinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1. maddesine eklenen 2. fıkrasıyla ilgili olarak Danıştay Onuncu Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.  

Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 28.07.2023 tarihinde tebliğ edilen kararı okumak için tıklayınız.


2 Ağustos 2023, 01:30