Şehir Hayatının Sağlığımıza Etkilerini Yapay Zeka Çözecek

Şehir Hayatının Sağlığımıza Etkilerini Yapay Zeka Çözecek

Gelişen bilim ve teknoloji, sağlık hizmetlerini ve beklentileri değiştiriyor. Uzmanlar, hekimlerin dijital yeteneklerini geliştirerek yeni dünyaya ayak uydurması

Gelişen bilim ve teknoloji, sağlık hizmetlerini ve beklentileri değiştiriyor. Uzmanlar, hekimlerin dijital yeteneklerini geliştirerek yeni dünyaya ayak uydurması gerektiğine vurgu yaparak, sağlık alanında inovasyon için "Yapay Zeka ve Veri Bilimi Dersi" başlattıklarını belirtti. Bu derslerin öğrencilere temel ve klinik yetkinlikler kazandırarak, sağlık hizmetlerini çeşitlendirmeye yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Ortalama yaşam süresinin son 30 yılda neredeyse 25 yıl arttığını belirten uzmanlar, dünya nüfusunun yaşlandığını ve kronik hastalıkların yaygınlaştığını ifade etti. Ancak hala sağlık bilincinin istenilen seviyede olmadığına dikkat çekerek, günümüz şartlarına uygun tasarlanmış tıp eğitiminin önemini vurguladı. Uzmanlar, şehir hayatının sağlığı tehdit eden faktörler arasında olduğuna dikkat çekerek, beslenme düzeni, alışkanlıklar, stres düzeyi, çevresel etkenler gibi unsurların sağlık düzeyini etkilediğini belirtti.


10 Ağustos 2023, 13:07