SGK’dan Danıştay Kararı Duyurusu

Türkiye'den Haberler 25 Ağustos 2023
SGK’dan Danıştay Kararı Duyurusu

Danıştay'ın kararıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin ek fıkrasının uygulanmasının durdurulduğu ve 27 Ağustos 2023 tarihinden itibaren ilgili maddenin önceki şekilde yürütüleceği duyuruldu.

Danıştay Onuncu Dairesinin Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1. maddesine eklenen 2. fıkranın yürütmesini durdurma kararıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı.  

İstanbul Eczacı Odası tarafından da paylaşılan duyuru şu şekilde: 

“Danıştay Onuncu Dairesinin 04.04.2023 tarihli ve 2022/6823 Esas numaralı kararı ve 04.04.2023 tarihli ve 2022/6580 Esas numaralı kararı ile; 

25.08.2022 tarih ve 31934 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin on dokuzuncu maddesinin a) bendi ile 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1 numaralı maddesine eklenen ikinci fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur. 

27/08/2023 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir. 

Tüm ilgililere duyurulur.

Kuruma ait duyuru için tıklayınız

Reklam