SGK’dan Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Türkiye'den Haberler 1 Eylül 2023
SGK’dan Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

SGK’dan Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 31/08/2023 tarihinde “Danıştay Kararı Hakkında” başlığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru şu şekilde: 

“Danıştay Onuncu Dairesinin 08.02.2022 tarihli ve 2022/3487 Esas numaralı kararı ile; 25/03/2017 tarih ve 30018 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/1-2 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararının yirmi dördüncü maddesinin yürütülmesi durdurulmuştur. 

 Tüm ilgililere duyurulur.” 

Kurum duyurusu için tıklayınız

25/03/2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1-2 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.

Reklam