Tahlil Zorunluluğunu Kaldıran Kanun Değişikliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Tahlil Zorunluluğunu Kaldıran Kanun Değişikliği Resmi Gazetede Yayınlandı

İlaçların ruhsat almadan önce numune iletme ve tahlil zorunluluğunu ortadan kaldıran kanun değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Son haftalarda gündemimizi yoğun şekilde meşgul eden, ilaçlarda ruhsat almak için gerekli olan tahlil süreçlerini ruhsat öncesinden kaldıran kanun tasarısı 21 Şubat'ta meclisten geçmişti. Bugün Resmi Gazete'de “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yayınlanması ile resmileşmiş oldu.

Kanun değişikliği ile kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve numuneler Sağlık Bakanlığınca veya Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen laboratuvarlarda tetkik ve tahlil” ibaresi “tetkik” şeklinde değiştirildi. Aynı şekilde çeşitli noktalarda yer alan tahlil ve numune gönderilmesi konularını içeren kısımlar maddeler içerisinden çıkarıldı.

Değişim Nedeni İlaca Hızlı Ulaşım

İlgili değişikliğin yapılma nedeninin ruhsatlandırma süreçlerinin aşırı uzun olması olduğu ve tahlil zorunluluğu ortadan kaldırılarak ilacın çok daha kısa sürede piyasaya ulaşması hedeflendiği açıklanmıştı. Konuyla ilgili eczacılardan gelen tepki ise süreci uzatan ana faktörün tahlil değil hantal bürokratik süreçler olduğu, tahlili kaldırmanın halkı denek olarak kullanmak olduğu şeklinde olmuştu. Mecliste de çeşitli tepkiler alan kanun değişikliği, mecliste 21 Şubat'ta kabul edilmişti.


1 Mart 2024, 11:50