TEİS, SGK Kararını Danıştay'a Taşıdı

TEİS, SGK Kararını Danıştay'a Taşıdı

TEİS, SGK'nın terapötik referans grubu uygulaması hakkında yeniden Danıştay'a gidiyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, daha önce SGK'nın terapötik referans grubu uygulaması ile ilgili Danıştay'a yaptığı başvuru ile yürütmeyi durdurma kararı almıştı. SGK'nın yayınladığı 2 tebliğde "iç referans fiyatlandırma uygulaması" şeklinde konunun isim değişikliğiyle tekrar yürürlüğe konulduğunu dile getiren TEİS, Danıştay'a yeniden başvuru yaptıklarını duyurdu.

Duyuruya göre TEİS; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 29/12/2023 tarih ve 32414 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/6 no’lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın 1. maddesi ve aynı gün aynı tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2. numaralı maddesinin (1. fıkrasının a bendi ile b bendinin son cümlesi hariç) yürütmelerinin durdurularak iptali için Danıştay 10. Daire 2024/559 E. sayısı ile dava açtı. 


7 Şubat 2024, 12:31