TEİS Tarafından Açılan Davada Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

TEİS Tarafından Açılan Davada Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

Danıştay'ın aldığı kararla, Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasıyla, hastaların ilaç alımlarını etkileyen düzenleme geçici olarak iptal edildi.

25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile 3 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doktor beyanı geçersiz sayılarak hastanın ilaç alması engellenmişti. İlgili düzenlemeyi içeren Sağlık Uygulama Tebliği 4.1. maddesinin 2. fıkrasının iptali için Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından dava açılmıştı. Danıştay, ilgili maddeyi hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıldır hastaların ilaç almalarını engelleyen ve eczacıların hastalara izah etmekte zorlandığı bu sorunun nihayet yargı tarafından durdurulduğunu belirtti. Saydan, sorunu şu şekilde açıkladı:  

“Şöyle ki: Hastamız B isimli ilacı kullanmak zorunda ama SGK ‘A isimli ilacı kullanmadan bu ilacın kullanılmasına izin vermem, ödeme yapmam, doktor hastanın raporuna “hasta A ilacını kullanmıştır” şeklinde beyanda bulunsa bile kabul etmiyorum. Benim Medula sisteminde bu ilacın kullanıldığına dair reçete veya rapor olmalıdır diyerek’, doktorun kararını kabul etmiyordu. Bu ilacı belki hasta ücretli aldı, belki de o kimyasal madde hastaya dokunuyor, hasta o ilaca olumsuz tepki veriyor ya da doktor hastanın hastalık durumunu göz önünde bulundurarak tedavi için hastasına A ilacını kullanmadan B ilacını vererek onu tedavi etmek istiyor. 

Özetleyecek olursak doktorun raporunu, reçetesini, hastasını tedavi etmesini kabul eden Sosyal güvenlik Kurumu doktorun “hastam A ilacını kullanmıştır, o sebeple B ilacına başladım” beyanını kabul etmiyordu. Bu hukuka aykırı durum Danıştay’ın kararıyla ortadan kaldırıldı.” 

 

YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDE: 

MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.1 numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

a) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(2) Tebliğde yer alan herhangi bir etkin maddenin kullanım koşulunda; başka bir etkin madde/maddelerin kullanılmış olması şartı belirtilen ilaçların ilgili SUT hükmü kapsamında kullanıldığına yönelik MEDULA kaydının yer alması gerekmektedir. Bu ilaç/ilaçların kullanımının MEDULA sisteminde yer almaması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz. 


16 Ağustos 2023, 13:45