TEİS Tarafından Danıştay'da İki Dava Açıldı

Türkiye'den Haberler 31 Ekim 2023
TEİS Tarafından Danıştay'da İki Dava Açıldı

TEİS Tarafından Danıştay'da İki Dava Açıldı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın yaptığı paylaşımda Danıştay'da iki farklı dava açıldığı duyuruldu. Açılan davaların ilkinin Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında 08/09/2023 tarihinde imzalanıp 30/09/2023 tarihinde yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Sağlık Yardımı Adalet Bakanlığınca Karşılanan Kişilerin Eczanelerden İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Protokol’ün eki EK-3’ün 7.maddesinin 2. ve 3. cümlelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli olarak Danıştay 10. dairesinde açıldığı belirtildi.

DAVA KONUSU MADDE:

"7.Reçete muhteviyatındaki ilaçların tamamı ilgili eczane tarafından karşılanacaktır. Sırası gelen eczane tarafından karşılanamayan ilaçlar için, üretimi olmadığı veya ithal edilmediği veya ecza depolarında bulunmadığı, üretici/ithalatçı firmadan veya en az iki ecza deposundan alınacak kaşeli ve imzalı belgeyle belgelendirilecek ve Reçete Teslimine Ait Tutanağa işlenecektir. Reçetede yer alan ancak sıradaki eczanede bulunmayan ilaçlar için, kurum tarafından anlaşmalı diğer eczanelerden ilaç araştırılacak, diğer eczanelerden ilaç temin edilebilmesi halinde reçeteli bedeli kadar tutar karşılayamayan eczanenin limitinden düşülecektir.”

Açılan diğer davanın ise,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 18/09/2023 tarih ve E-24931227-000-224663820 sayılı “Eczaneler Arası İlaç Takası Hakkında” konulu yazısının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle yine Danıştay 10. Dairesinde açıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak TEİS, "Eczane hizmetimizin aksamasına ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunumuzda ki TAKAS hakkımızın kaybolmasına aktif husumet ehliyetimizi kullanarak engel olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Reklam