TEİS Tarafından Hasta İlaç Geçmişi ve Tahlil Sonuçları Dökümleri Hakkında Başvuru

TEİS Tarafından Hasta İlaç Geçmişi ve Tahlil Sonuçları Dökümleri Hakkında Başvuru

TEİS tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne eczanelerden talep edilen hasta ilaç gemişi ve tahlil sonuçları dökümleri hakkında başvuru yapıldı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne eczanelerden talep edilen hasta ilaç gemişi ve tahlil sonuçları dökümleri hakkında başvuru yapıldı.

Konuyla ilgili olarak hem hastaların hem de eczacıların mağduriyetine yer alan hususlar aktarılarak bu noktalarda düzeltmelerin yapılması talep edildi.

Başvuru metninin tamamı şu şekilde:

"KONU: Eczanelerden Talep Edilen Hasta İlaç Geçmişi ve Tahlil Sonuçları Dökümleri Hakkında 

Üye eczacılarımızdan gelen bildirimlere göre; sağlık hizmet sunucuları tarafından hastaların ilaç geçmişi ve tahlil sonuçlarının çıktılarının eczanelerden alınması yönünde yönlendirmelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum hem eczacılarımızı hem de hastalarımızı zor durumda bırakıp, mağduriyetlere yol açabilmektedir. Şöyle ki;

Birinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler ve diğer sağlık personeli tarafından yapılan bu yönlendirmeler, eczacıların görev tanımı dışında kalmakta, hasta ilaç geçmişi ve tahlil sonuçlarının çıktılarının eczanelerden talep edilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum, hastaların kişisel sağlık verilerinin korunması açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Diğer yandan, eczacıların temel görevi reçeteli ve reçetesiz ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde dispensasyonu ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Hasta ilaç geçmişi ve tahlil sonuçlarının çıktılarını sağlamak, eczacıların mesleki sorumlulukları arasında yer almamaktadır.

 Bu bağlamda, sağlık hizmet sunucularında görevli hekim ve diğer personellerce eczanelere yönelik iletilen bu tür taleplerin engellenmesi amacıyla Kurum merkez ve taşra teşkilatlarına gerekli bilgilendirilmenin yapılmasını, hasta ilaç geçmişi ve tahlil sonuçları için hasta talebi doğrultusunda ilgili kurumdan hasta bilgilerinin KVKK kapsamında anonimleştirilerek çıktı verilmesini, ve hastalara Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız uygulamasının kullanılmasının önerilmesini, eczacıların mesleki sorumlulukları dışında kalan bu tür isteklerden kaçınılmasının sağlanmasını eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi adına arz ve talep ederim."

 

 


19 Aralık 2023, 23:35