TEİS tarafından TİTCK’ye Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikle İlgili Başvuru

Türkiye'den Haberler 23 Ağustos 2023
TEİS tarafından TİTCK’ye Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikle İlgili Başvuru

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, Resmi Gazete’de yayımlanan ve acil durumlarda eczacılık faaliyetlerine ilişkin geçici istisnalar getiren düzenlemenin hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğunu ve belirsizlik yaratabileceğini vurguladı.

18 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren düzenlemeyle Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve Ek Madde 1 eklenmişti. 

Bu maddeyle “Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında eczacılık faaliyetlerine ilişkin geçici olarak istisnalar getirebileceği” düzenlenmişti. 

Yapılan düzenlemenin mevcut haliyle hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesini aykırılık teşkil ettiği, vatandaşın ve eczacıların mağduriyetine yol açabileceği, geçici istisnaların hangi konularda olabileceği ve kapsamının kimin tarafından belirleneceğinin belirsiz olması konularına değinen Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, yapılan ekleme ile ilgili sorularını yönelttiği ve ilgili maddenin yeniden düzenlemesini içerir taleplerini TİTCK’ye iletti. 

Başvuru metninin tamamı için tıklayınız

Reklam