TEİS'ten "Eczacılara Yeşil Pasaport Verilsin" Talebi

TEİS'ten

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczacılara yeşil pasaport verilmesi için harekete geçti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tarafından yapılan duyuruda eczacı meslektaşlarımıza yeşil pasaport sağlanması için eczacı vekillere iletişime geçildiği bilgisi verildi. Meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine harekete geçildiğini söyleyen TEİS, meslekte 15 yıllık kıdemi bulunana eczacılara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören bir kanun teklifi hazırlayarak eczacı milletvekillerine iletti.

TEİS tarafından milletvekillerine gönderilen metin ve hazırlanan kanun teklifi şu şekilde:

Sayın Milletvekilimiz,

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak, meslektaşlarımızın uluslararası alanda mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir kanun teklifi hazırladık. Bu teklif, meslekte 15 yıllık kıdemi bulunan eczacılara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngörmektedir.

Bilindiği üzere eczacılar; ilaç endüstrisi ve sağlık hizmetleri bağlamında önemli bir role sahiptir. Uluslararası alanda sağlık sektörüyle ilgili konferans, sempozyum ve toplantılara daha kolay erişim sağlamak, eczacıların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiği ile ilgili uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, eczacılara yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve hususi damgalı pasaport verilmesi, ulusal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyeline sahiptir.

Ekte sunulan kanun teklifi metni, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve bu değişikliklerin eczacılarımıza sağlayacağı faydaları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Siz değerli milletvekilimizden, meslektaşınız olarak bu teklifimizi TBMM gündemine taşıyarak, eczacıların uluslararası alandaki mesleki faaliyetlerine katılımlarını kolaylaştıracak bu önemli adımın atılmasına destek olmanızı rica ediyoruz.

Eczacılık mesleğinin ve eczacıların toplum sağlığındaki önemini vurgulayan bu teklifin, meslektaşlarımızın uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayacağına inanmaktayız. Teklifimizin, sizin de desteğinizle hayata geçirilmesi, eczacılık mesleğinin uluslararası alandaki temsilini güçlendirecek ve eczacılık mesleğinin uluslararası iş birliklerini artıracaktır.

Konu hakkındaki değerli görüşlerinizi ve desteğinizi bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

 

__________________________________________________ 

 

GEREKÇE

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesinin (A) fıkrasına ek paragraf eklenerek, meslekte 15 yıllık kıdemli eczacılara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi amaçlanmaktadır.

Eczacılar; ilaç endüstrisi ve sağlık hizmetleri bağlamında önemli bir role sahiptir. Eczacılara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesi, onların uluslararası alanda sağlık sektörüyle ilgili konferans, sempozyum ve toplantılara daha kolay erişimini sağlamak amacıyla önerilmektedir. Yurt dışında gerçekleşen mesleki gelişim fırsatlarına erişim, eczacıların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiği ile ilgili uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları açısından önemlidir. Bu sebeple, eczacılara yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve hususi damgalı pasaport verilmesi, ulusal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyeline sahiptir.

________________________________________________________ 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na yeni hüküm eklenerek, Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) bağlı odalara kayıtlı olarak görev yapan ve en az 15 yıllık kıdemi bulunan eczacılara hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme, eczacıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'nin temsilini güçlendirecek ve eczacılık mesleğinin uluslararası alandaki etkileşim ve iş birliklerini artıracaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 


28 Mart 2024, 10:25