TEİS’ten Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Başvuru

Türkiye'den Haberler 20 Kasım 2023
TEİS’ten Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Başvuru

TEİS’ten Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Başvuru

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın yaptığı duyuruya göre Sendika tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne Reçetem Sistemi’nde “Barkod Yazdır” fonksiyonu ile kullanılan bilgi fişlerinin tasarımının iyileştirilmesi hakkında dilekçe verdi.

Verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinin en önemli aşamalarından biri olan reçete sürecinin hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar için etkin ve verimli bir şekilde işlemesi, sağlık sistemimizin temel taşlarından biridir. Bu sürecin daha da iyileştirilmesi adına, Reçetem Sistemi'nde “Barkod Yazdır” fonksiyonu ile kullanılan bilgi fişlerinin tasarımının güncellenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Mevcut durumda, hekimlerimiz tarafından Reçetem Sistemi'nde “Barkod yazdır” butonu ile düzenlenen ve hastalara verilen bilgi fişlerinde yer alan bilgilerin kısıtlı olması, eczanelerimizde reçetelerin karşılanması sürecinde bazı zorluklara yol açabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve eczacılarımızın iş akışını hızlandırmak için, bilgi fişlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması önem arz etmektedir:


·       Reçete tipi ve tarihi
·       Hasta T.C. kimlik numarası
·       T.C. kimlik numarası karekod
·       Hasta adı ve soyadı
·       Medula reçete numarası ve karekodu


Halihazırda bilgi fişinde yer alan “Reçetem Sistemi Reçete Numarası” ve “Medula Reçete Numarası” bilgilerinin yanına bu bilgilerin bilgi fişlerine eklenmesi, eczacılarımızın reçeteleri daha hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine olanak tanıyacak, olası mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçecektir. Eczanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltarak hem hastalarımızın hem de eczane çalışanlarımızın sağlığını korumaya katkıda bulunacaktır. 


Hekimler tarafından hastalara reçete çıktısı verilmeyip sadece bilgi fişi çıktısının da verilebildiği saha gerçeği göz önünde bulundurularak; sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak adına, reçete bilgi fişi tasarımında, yukarıda kısaca ifade edilen ve sahadan alınan geri bildirimlerle oluşturulan ekteki taslak doğrultusunda değişiklik yapılarak, Reçetem Sistemi'ne entegre edilmesini bilgilerinize arz ve talep ederim.

Reklam