Teis Yönetim Kurulu'ndan Kamuoyu'na Açık Duyuru

Teis Yönetim Kurulu'ndan Kamuoyu'na Açık Duyuru

TEİS, Eczacılar, ilaç yoklukları ve ekonomik zorluklar hakkında kamuoyuna açık çağrıda bulundu.

TEİS Yönetim Kurulu, kamuoyuna açık duyuruda bulundu. Özet duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.

"Değerli Kamuoyu,

 

2024'e girerken eczacılar ve ilaç sektörü, ilaç yoklukları ve ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. İthalat zorlukları, sabitlenmiş düşük Avro kuru ve maliyet artışları, özellikle mevsimsel ve kronik hastalıklar için ilaçların teminine engel oluyor.

 

Bu durum, enfeksiyonlar, kronik hastalıklar gibi birçok alanda ilaç eksikliği ve erişim sorunlarına yol açıyor. Eczanelerde yaşanan eksiklikler, hastaların sürekli ilaç durumu sormasına ve açık reçetelerin beklemesine neden oluyor.

 

Ekonomik açıdan, ilaç fiyatlarının yükselmesine rağmen eczacı kar marjlarının güncellenmemesi ve ödeme koşullarındaki sorunlar, eczacıları zor durumda bırakıyor. Ayrıca, nöbetçi eczanelerde ilaç bulunamaması gibi sorunlar da artıyor.

 

Bu sorunların çözümü için:

- İlaç fiyatlandırmasında kullanılan düşük kurun değiştirilmesi,

- Eczacı karlılığını artıracak düzenlemeler yapılması,

- İskonto ve ödeme koşullarında adalet sağlanması,

- SGK'nın hizmet bedellerini gerçekçi seviyelere çekmesi,

- Eczanelerde istihdam koşullarının düzeltilmesi,

 

2024'te öncelikli taleplerimizdir.

Kamuoyuna duyurulur."


9 Ocak 2024, 17:48