TÜİK “Sağlık Modülü 2022” Verilerini Yayımladı: Sağlık Harcamaları ve Fiziksel Aktivite Durumu İncelemesi

Türkiye'den Haberler 2 Ağustos 2023
TÜİK “Sağlık Modülü 2022” Verilerini Yayımladı: Sağlık Harcamaları ve Fiziksel Aktivite Durumu İncelemesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin “Sağlık Modülü” verilerini yayımladı. Bu çalışma, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin “Sağlık Modülü” verilerini yayımladı. Bu çalışma, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı. Amacı, 15 yaş ve üstündeki bireylerin sağlık durumları ve sağlık harcamalarının hanelere getirdiği yükü tespit etmekti. Araştırmaya göre, Türkiye’de doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3’üne çok yük getirmediği, yüzde 36,1’ine biraz yük getirdiği, yüzde 47,7’sine ise yük getirmediği belirlendi.

Diş muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 5,5’ine çok yük getirdiği, yüzde 25,8’ine biraz yük getirdiği, yüzde 32,2’sine ise yük getirmediği kayıtlara geçti. İlaç harcamalarında ise yüzde 5,9’unda çok yük, yüzde 37,3’ünde biraz yük oluştururken, yüzde 50,8’ine yük getirmediği görüldü. Son 12 ay içinde hanelerin yüzde 9’unun muayene veya tedavi, yüzde 36,6’sının diş muayenesi veya tedavisi ve yüzde 6’sının ilaç harcaması yapmadığı belirlendi.

Araştırmada gelir gruplarına göre sağlık harcamaları da incelendi. Doktor muayene ve tedavisi ile ilaç harcamalarının hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. En düşük gelir grubundaki hanelerin yüzde 49,1’ine doktor muayene ve tedavisi, yüzde 27,8’ine diş muayene ve tedavisi, yüzde 52,2’sine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek gelir grubundaki hanelerin yüzde 60,4’ü doktor muayene ve tedavisi, yüzde 41,1’i diş muayene ve tedavisi, yüzde 65,7’si ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti. Araştırma aynı zamanda, 15 yaş ve üstü çalışan bireylerin işteki fiziksel aktivite düzeylerine de değindi. Çalışanların çoğunluğunun oturarak (yüzde 28,2) veya ayakta durarak (yüzde 47,9) çalıştığı, risk altında olan fertlerin ise yüzde 16,8’inin oturarak çalıştığı tespit edildi.

Reklam