Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı Alarm Veriyor: Kronik Hastalıklardan Habersiz, Temel Testlerden Kaçınılıyor!

Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı Alarm Veriyor: Kronik Hastalıklardan Habersiz, Temel Testlerden Kaçınılıyor!

Tıbbi teknoloji şirketi tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinde 400'den fazla kişiyle yapılan 'Sağlık Okuryazarlığı Araştırması', halkın sağlık bilinci ve sağlık hizmetlerine erişimi hakkında endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre, katılımcıların %64'ü kendini sağlıklı hissediyor ve ilk sağlık tercihleri devlet hastaneleri (%55). e-Nabız kullanımı yaygın (%51 radyoloji, %86 laboratuvar sonuçları için) olsa da, kronik hastalık farkındalığı oldukça düşük (%75'i farkında değil).

En Çok Görülen Kronik Hastalıklar: Yüksek tansiyon, diyabet, astım ve tiroit/guatr.

Endişe Verici İstatistikler:

  • Check-up: %78'i check-up yaptırmıyor, yaptıranlar ortalama 3,5 yılda bir yaptırıyor.
  • Mamografi: 2022'de %36 olan düzenli mamografi oranı 2023'te %23'e düştü. 30 yaş üzeri kadınların %77'si hiç mamografi çektirmedi.
  • Gençlerde Kanser: 40 yaş altı kanser vakaları hızla artıyor, özellikle mide ve bağırsak kanseri.
  • Temel Kan Testleri: %78'i temel kan testlerini içeren sağlık taramalarından kaçınıyor. En çok D vitamini, şeker, B vitamini ve demir değerleri öğrenilmek isteniyor.
  • Radyoloji Bilgisi Eksikliği: Katılımcıların %68'i radyoloji bilgileri doktor ve hemşirelerden, %34'ü internetten, %5'i ise sosyal medyadan ediniyor. %85'i MR'da radyasyona maruz kaldığını zannediyor.
  • Nörolojik Hastalıklar: %7 artış. Avrupa'da her 2 ölümden 1'i nörovasküler ve kardiyovasküler hastalıklardan.

Uzman Görüşü:

Prof. Dr. Can Çevikol, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken, "Sağlık okuryazarlığı eksikliği, halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini ve sağlık taramalarına katılımını olumsuz etkiliyor. Bu durum, erken teşhis ve tedavi imkanlarının azalmasına ve kronik hastalıkların artmasına yol açıyor. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalı, doğru ve güvenilir sağlık bilgisine erişim kolaylaştırılmalıdır." şeklinde konuştu.


14 Haziran 2024, 15:57