Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında TEB Duyurusu

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında TEB Duyurusu

TEB Yardımlaşma Sandığı kredi faiz oranlarında revize yapıldı.

Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı duyuruya göre 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde TEB Yardımlaşma Sandığı kredi faiz oranları revize edildi.

Yapılan düzenlemenin ardından Türkiye İş Bankası tarafından kullandırılacak olan kredilerde kredi kullandırım aylık faiz oranı %3,99, Sosyal Yardım Kredisinde ise %3,86 olarak belirlendi.

SGK ödemesini Türkiye İş Bankası aracılığıyla alan meslektaşlarımızın kredi tahsis ücreti kullanılan kredinin binde 2,5’i olacak. SGK ödemesini başka bankalardan alan meslektaşlarımız için ise kredi tahsis ücreti kullanılan kredinin binde 7,5’i olarak belirlendi.

Kredi kullanmak isteyen meslektaşlarımızın bankaya teslim etmesi gereken evraklar ise şu şekilde:

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi bulunduğunuz Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

Yardımlaşma Sandığı Kredi Kullandırım Tablosu için tıklayınız.


2 Şubat 2024, 12:07