Yargıdan Covid Aşısı Kararı: İşten Çıkarmada Alternatif Çözüm Yollarının Uygulanmamış Olması Geçerli Değil

Türkiye'den Haberler 14 Ağustos 2023
Yargıdan Covid Aşısı Kararı: İşten Çıkarmada Alternatif Çözüm Yollarının Uygulanmamış Olması Geçerli Değil

Covid aşısı olmama nedeniyle işten çıkarılan bir işçiye Bölge Adliye Mahkemesi'nden olumlu bir karar geldi.

Dünya çapında etkisi devam eden Covid-19 pandemisinin yarattığı süreç, iş dünyasında da yankılanmaya devam ediyor. Covid aşısı olmama nedeniyle işten çıkarılan bir işçiye Bölge Adliye Mahkemesi'nden olumlu bir karar geldi. Mahkeme, sadece aşı olmadığı gerekçesiyle işten çıkarmanın hukuki dayanağı olmadığını ve alternatif çalışma yöntemlerinin uygulanmamış olması nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin geçerli olmadığına hükmetti. Dava, Tıbbi İlaç Mümessili olarak bir şirkette çalışan genç tarafından açıldı. Covid aşısı olmaması nedeniyle işten çıkarıldığını belirten genç, Covid'e yakalanmış olduğunu ve aşı olmanın en az üç ay süre gerektirdiğini ifade etti. Ayrıca işverenin sadece aşı olmamış olmasının işten çıkarmaya dayanak olmadığını, alternatif çalışma yöntemlerinin sunulmadığını öne sürdü.

Mahkeme, davacının aşının yapılabileceği süreç içerisinde olduğunu ve işveren tarafından alternatif çözüm yollarının uygulanmadığını belirterek, iş sözleşmesinin aşı olmama nedeniyle feshedilmesinin hukuki olmadığı sonucuna vardı. Ayrıca işverenin işçiye yıllık ücretli izin kullanma seçeneği dışında başka bir alternatif sunmadığına dikkat çekti. Mahkeme, feshin hukuka aykırı olduğunu ve işe iade kararında usul ve yasaya uygunluk bulunduğunu ifade etti.

Davalı şirket, mahkeme kararına karşı istinafa başvurdu ancak Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin lehine verilen kararı onadı. Bu karar, Covid aşısı ve işten çıkarma durumunda alternatif çözüm yollarının uygulanmamış olması konusunda emsal nitelik taşıyor. Davalı şirket avukatının Yargıtay'a başvurması durumunda ise Yargıtay'ın vereceği karar, bu konuda gelecekte benzer davalarda önemli bir dayanak oluşturabilir.

Reklam