Eczacılıkta Eğitim: Sağlıkta Güvenli Geleceğin Temeli

18 Kasım 2023 Fakülte
Eczacılıkta Eğitim: Sağlıkta Güvenli Geleceğin Temeli
Ezgi Göncü Katlan, Bornova Anadolu Lisesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirmiştir. Üniversite hayatı boyunca çeşitli firmalarda stajlarını tamamlamıştır. Eczane ve ilaç̧ sektörüne ilgisi nedeniyle Ege Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına başlamıştır. Meslek hayatına OTC Okulu Eğitim Koordinatörü olarak devam etmektedir.

Günümüzde sağlık sektörü, hızla değişen sağlık standartları ve gelişen teknoloji ile birlikte sürekli bir evrim geçirmektedir. Bu evrim, yeni hastalıkları, yan etkilerin detaylarını ve hasta bakım standartlarının sürekli olarak yenilenmesini kapsamaktadır. Ayrıca tıp bilimindeki ilerlemeler ve farmasötik sektöründeki hızlı değişim, ilaçları daha bilgili ve güncel tutma ihtiyacını artırmaktadır. Bu durum özellikle eczacılık alanındaki sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini güncel tutmalarını önemli bir konuma getirmektedir.

Eczacılık, sağlık sektörünün temel unsurlarından biridir. Eczacılar, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması konusunda önemli rol oynarlar. Aşılar, vitamin ve mineral takviyeleri gibi sağlık ürünleri hakkında bilgi vererek toplum sağlığını desteklerler. İlaçların doğru kullanımı ve hasta güvenliği için ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve uygun dozaj konularında danışmanlık yaparlar. Kronik hastalıkları olan bireylerin tedavi planlarını destekleyerek, ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak eczacıların sorumlulukları arasındadır. Bu bağlamda eczacılar, bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncel tutarak, sağlık sistemine daha etkin bir şekilde katkı sağlayabilirler.

Sağlık sektöründeki standartlar ve protokoller sürekli olarak güncellenmektedir. Eczacıların, bu değişen normlara uyum sağlamak ve en güncel sağlık bilgilerini kullanmak adına sürekli mesleki eğitim almaları gerekmektedir. Bu, hastalara daha iyi hizmet verme kapasitelerini artırır.

Farmasötik endüstri sürekli olarak yeni ilaçlar geliştirmekte ve mevcut olanları iyileştirmektedir. Eczacılar, bu yeni ilaçları anlamak, dozajlarını bilmek ve olası yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak için sürekli eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu, hasta tedavilerinin etkinliğini ve güvenliğini sağlar.

Birçok hasta, birden fazla ilaç kullanmaktadır. Eczacılar, farklı ilaçların etkileşimleri ve olası yan etkileri konusunda sürekli olarak güncel bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgi, hastalara özelleştirilmiş ve güvenli tedavi seçenekleri sunmalarını sağlar.

Eczacılık pratiği, teknolojinin etkisi altında sürekli olarak değişmektedir. Elektronik reçeteler, otomasyon sistemleri ve ilaç etkileşim analizleri gibi teknolojik gelişmeleri anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak, eczacıların sürekli mesleki eğitime olan ihtiyacını artırır.

Sağlık hizmeti sadece ilaçları içermez, aynı zamanda hasta iletişimi ve danışmanlık da önemlidir. Eczacılar, iletişim becerilerini geliştirmek ve hastalarına daha etkili bir şekilde rehberlik etmek adına sürekli eğitime önem vermelidirler.

Eczacıların sürekli mesleki eğitime ilişkin mevcut tutumlarını ortaya koymak, eczacıların yeni mesleki bilgileri nasıl, hangi kanallardan ve ne sıklıkla edindiklerini belirlemek, mevcut hizmet içi eğitim programlarının yeterliliğini ve eczacılık mesleğine ilişkin talep ve beklentileri ortaya koymak için bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sırasında Ankara ilinde bulunan 250 serbest eczacıya 30 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. Çalışmaya katılan eczacıların verdiği yanıtlar doğrultusunda, Ankara’da bulunan serbest eczacıların sürekli mesleki gelişimi sağlama konusunda meslek içi eğitim programlarına ilgi duydukları ve gerekli gördükleri, ancak zamanlarının ve şartlarının uygun olmaması nedeniyle sürekli katılamadıkları yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Eczacıların çoğu, meslek içi eğitimin internet aracılığıyla yapılmasını istemektedir.

Yapılan başka bir araştırmada Kanada’da bulunan Alberta Üniversitesi Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri Fakültesi’nin, yaklaşık 40 yıldır eczacılara mesleki gelişim kursları verdiği görülmüştür. Verilen eğitimlerde hasta değerlendirmesi, iletişim ve dokümantasyonda gelişme, laboratuvar testlerinin yorumlanması ve düzenlenmesi gibi konulara değinilmektedir.

Eczacılık alanında çalışan profesyonellerin, başarılı bir şekilde hizmet vermek adına sürekli mesleki eğitim almaları kaçınılmazdır. Sürekli mesleki eğitim, eczacılara sadece bilgi ve becerilerini güncelleme fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda etik standartlar, hukuki düzenlemeler ve hasta iletişimi gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlar.

Reklam