Sosyal Medya Sağlık Bilgilerinin Gizli Tehlikesi Olabilir mi?

17 Mayıs 2024 Teknoloji
Sosyal Medya Sağlık Bilgilerinin Gizli Tehlikesi Olabilir mi?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra grafik dizayn ve pazarlama alanlarında çalışan Didem Yüksel, 2022 yılında Artendis Agency’i kurmuş ve şirketler için kurumsal çözümler üretmeye başlamıştır.

Sosyal  Mecralar Doğru Bir Bilgi Kaynağı Mı Yoksa Yanıltıcı Bir Kapan mı?

Sosyal medyada sağlık bilgileri hızla yayılıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Bu durum, halk sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu platformlarda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak her zaman kolay değil. Sosyal medyada sağlık bilgileri ne kadar güvenilir? Araştırma sonuçları ve çarpıcı verilerle sosyal medya sağlık paylaşımlarının halk sağlığı üzerindeki etkileri incelenmeli.

Halk Sağlığında Sosyal Medya Patlaması Yaşanırken Güvenilir Bilgiye Ulaşmak Neden Bu Kadar Zor?

Pew Research Center'ın 2020 yılında yaptığı bir ankete göre Amerikalıların %72'si sağlık bilgilerini sosyal medyada arıyor. Bu durum, sosyal medyanın sağlık bilgilendirmesinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bilgi arayışının sonucu her zaman pozitif olmayabilir.

 Stanford Üniversitesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, yanlış sağlık bilgilerinin yayılması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 900.000 kişinin sağlıkla ilgili yanlış kararlar aldığı tespit edilmiştir. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yanlış bilgilere dayalı sağlık kararları, tedavi gecikmelerine ve gereksiz tedavilere yol açabilir.

Sosyal Medya Sağlık Paylaşımlarının Etkisi ve Güvenilirliğinde Türkiye'deki Durum

Türkiye'de de sosyal medya, sağlık bilgisi arayışında önemli bir kaynak haline gelmiştir. Doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay değildir ve yanıltıcı bilgiler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Türkiye'den Örnekler ve Araştırmalar

Türkiye'de yapılan bazı araştırmalar, sosyal medya sağlık paylaşımlarının doğruluğu konusunda önemli bulgular ortaya koymaktadır. Özellikle pandemi döneminde sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekicidir. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversiteler tarafından yapılan çalışmalar, halkın doğru bilgiye ulaşması için sağlık profesyonellerinin daha aktif rol alması gerektiğini vurgulamaktadır.

Sağlık Profesyonellerinin Rolü, Doğru Bilgi Paylaşımıdır

Sağlık bilgisi paylaşımında sağlık profesyonellerinin rolü büyüktür. Eğitimli ve deneyimli oldukları için güvenilir bilgiler sunabilirler. Halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için sosyal medyada daha aktif olmaları gerekmektedir.

Health Affairs dergisinde yayınlanan bir araştırma, sosyal medyada aktif olan sağlık profesyonellerinin halkın sağlık bilgilerine olan güvenini artırdığını göstermektedir. Bu durum, doğru bilgi paylaşımının yaygınlaşmasını teşvik etmektedir.

Yanıltıcı Bilgilerin Önlenmesi için Ne Yapabiliriz?

Yanıltıcı sağlık bilgileri, bireylerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Bu nedenle, sosyal medyada yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmaları ve bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmeleri teşvik edilmelidir.

Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Kullanıcıların sosyal medyada karşılaştıkları sağlık bilgilerini eleştirel bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir. Medya okuryazarlığı, bireylerin bilgi kaynaklarını değerlendirme ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sağlık Profesyonellerinin Aktif Rolü: Sağlık profesyonellerinin sosyal medyada daha aktif rol alarak doğru bilgi paylaşımını teşvik etmeleri gerekmektedir. Bu, halkın doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırır ve yanlış bilgilerin yayılmasını önler.

Sosyal Medyanın İki Yüzü

Sosyal medyada sağlık bilgisi paylaşımı, halk sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Doğru ve güvenilir sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve tedaviye erişim konusunda büyük önem taşımaktadır. Sağlık profesyonelleri ve güvenilir kaynaklar, doğru bilgi paylaşımının sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Halkın doğru bilgiye ulaşması ve bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmesi, sosyal medyada sağlık bilgisi paylaşımının olumlu etkilerini artıracaktır.

Kaynaklar

World Health Organization. (2021). COVID-19 infodemic management.

Reuters Institute. (2020). Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation.

Stanford University. (2019). Media literacy and the impact of misinformation.

Pew Research Center. (2020). Health information and social media usage.

Stanford Medicine. (2019). The spread and impact of health misinformation.

Health Affairs. (2020). The role of social media in health information dissemination.

 

Reklam