Dil Kanseri: Risk Faktörleri ve Erken Teşhisin Önemi

Dil Kanseri: Risk Faktörleri ve Erken Teşhisin Önemi

Dil Kanseri: Risk Faktörleri ve Erken Teşhis Önemli

Dilimiz, kemik yapısı olmayan kas kütlesinden oluşan bir doku parçasıdır ve konuşma ile yutma gibi önemli fonksiyonlara sahiptir. Ancak diğer organlarda olduğu gibi dilde de kötü huylu kanser türleri görülebilmektedir. Genellikle erken dönemde fark edilir ve tedavi edilirken, dilin arka ve iç bölgesindeki kanserler nadiren geç dönemde yakalanabilmektedir. Ağız içerisinde geçmeyen ve 2-3 haftayı aşan yaralar da kötü huylu tümörlerin habercisi olabilir.

Dil kanserine neden olan etkenler arasında alkol ve sigara kullanımı önemli bir yer tutar. Ayrıca ağız hijyeninin yetersizliği durumunda kanser riskinin arttığı da gözlemlenmiştir. Diş protezlerinin dile veya komşu yapılara sürtünmesi sonucu da tümör oluşumu görülebilir. Yaşlanma, cinsel yolla bulaşan HPV virüsü ve sifiliz gibi bulaşıcı enfeksiyonlar da dil ve ağız kanserlerinin riskini artırabilir. Genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlar da risk faktörleri arasında sayılabilir. Ayrıca vücudun başka bölgelerindeki kanserlerin dil bölgesine metastaz yapması da dil kanserine neden olabilir. Dil kanserinin belirtileri arasında iyileşmeyen yaralar en önemlilerindendir. Geçmeyen boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, konuşma zorluğu da dikkat çeken belirtilerdir. Kulağa vuran ağrılar, boyun bölgesinde şişlikler, çiğneme zorluğu, tükürükten kan gelmesi ve ağız hijyeninin bozuk olması da dil kanserinin belirtileri arasındadır.


1 Eylül 2023, 17:13