Rekabet Kurumu’ndan İlaç Şirketlerine Soruşturma!

Türkiye'den Haberler 1 Aralık 2023
Rekabet Kurumu’ndan İlaç Şirketlerine Soruşturma!

Rekabet Kurumu tarafından birçok ilaç şirketine soruşturma açıldı. Açılan soruşturmada ilgili şirketlerin rekabet hukuku kapsamındaki ilkeleri ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada çoğunluğu ilaç şirketlerinden oluşan 19 farklı firmaya soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirleyecek olan Rekabet Kurulu önüne gelen şirketlerin faaliyetleri Kurul tarafından incelenecek.

Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsü inceleme kapsamına alan kanunla, bu teşebbüslerin aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları, rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışların önüne geçilmeye çalışıyor.

Rekabet Kurulu da yapacağı inceleme ile ilaç firmalarının bahsi geçen eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda kanunun ihlal edildiği ortaya çıkarsa da ciddi para cezaları uygulanacak.

Reklam