TEİS’ten Endikasyon Dışı/ Yurt Dışı İlaç Kullanım Onay Süreleri Hakkında Dilekçe

TEİS’ten Endikasyon Dışı/ Yurt Dışı İlaç Kullanım Onay Süreleri Hakkında Dilekçe

TEİS’ten Endikasyon Dışı/ Yurt Dışı İlaç Kullanım Onay Süreleri Hakkında Dilekçe

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliğ’ine eklenen ibareyle ilgili olarak SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne TEİS tarafından bir dilekçe sunuldu.

 

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından paylaşılan dilekçe şu şekilde:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Konu: Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç kullanım onay süreleri hk.

Bilindiği üzere 25.08.2022 tarihli  ve 31934 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4 numaralı maddesinindördüncü fıkrasının “c" bendine ‘Bu süre hiçbir şekilde 1 yılı geçemez.’ ibaresi eklenmiş ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen endikasyon dışıilaç kullanım onayı süreleri maksimum 1 yıl olarak değerlendirilecek şekilde sınırlandırılmıştır.

Aynı zamanda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan 09.04.2020 tarihli duyuru ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihinin ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı, 10.02.2023 tarihli duyuru ile 01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihinin ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı ve son olarak 10.07.2023 tarihli duyuru ile 01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten yada bitecek olan Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç kullanım onaylarının 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda her ne kadar onay süreleri uzatılmış olsa da Sağlık Uygulama Tebliğine göre bu sürenin hiçbir şekilde 1 yılı geçemeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu düzenleme normal koşullar için geçerli olup, uzatma nedenlerinden birinin  deprem felaketi olması göz önünde bulundurulduğunda bu düzenlemenintekrar gözden geçirilmesi gerekmekle birlikte uzatılan illerde bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından yapılan reçete kontrolleri sırasında endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının uzatma kapsamında olmasına rağmen1 yılı geçmemiş olsa dahi  uzatma kapsamında değerlendirilmediği ve yalnızca endikasyon dışı kullanım onayında belirtilen süre kadar geçerli olarak değerlendirilerek haksız kesinti işlemleri uygulandığına dair üye eczacılarımız tarafından Sendikamıza bildirimler gelmektedir.

Yapılan kesinti işlemlerine her ne kadar itiraz yolu açık ise de yaşanan haksız kesintilerin önüne geçmek amacıyla Genel Müdürlüğünüz tarafından illerde bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan duyurular kapsamına giren endikasyon dışı kullanım onay sürelerinin 1 yılı geçmeyecek şekilde uzatma kapsamında değerlendirilmesigerektiği konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

 


21 Kasım 2023, 23:14