Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi Gündemi Açıklandı!

Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi Gündemi Açıklandı!

Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi Gündemi Açıklandı!

Türk Eczacıları Birliği'nin 44. Olağan Büyük Kongresi Ankara J.W. Marriott Otel'de 16-17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 16 Kasım Perşembe günü sabah 09.30'da Anıtkabir'e yapılacak ziyaretle başlayacak Kongre, saat 11.00'de J.W. Marriott Otel'deki açılış ve yoklamayla sürdürülecek. Yapılan duyuruda 16 Kasım tarihinde gündeme göre çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacak olan Kongre seçimlere de sahne olacak. Açıklanan gündem şu şekilde:

                                                    TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
                                                                                                                                                                                                                 MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
44. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE GÜNDEMİ
16-17-18-19 Kasım 2023
Anıtkabir Ziyareti (16 Kasım 2023 Perşembe saat 09:30)
16-17-18 KASIM 2023

1) Açılış ve Yoklama (16 Kasım 2023 Perşembe saat 11:00)
2) Saygı Duruşu
3) Açılış Konuşmaları
4) Tasnif kurulunun ad çekme ile belirlenmesi
5) Büyük Kongre Başkanlık Divanı seçimi
(Gizli oy, açık sayımla 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 3 Yazman)
6) Büyük Kongre gündeminin geri kalan maddelerinin okunarak kabulü
7) Büyük Kongre komisyonlarının seçimi
a) Bütçe ve Hesap Komisyonu (5 üye)
b) Mevzuat Komisyonu (5 üye)
c) Dilek ve Öneriler Komisyonu (5 üye)
8) Merkez Heyeti Çalışma Raporunun okunması
9) Merkez Heyeti Bilançosunun okunması
10) Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Raporunun okunması
11) Raporlar ve bilanço üzerinde görüşmeler
12) Bütçe ve Hesap Komisyonu Raporunun sunulması ile
a) Merkez Heyetinin açık oylama ile ibra edilmesi
b) Denetleme Kurulunun açık oylama ile ibra edilmesi
c) Merkez Heyeti’nin tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
13) Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nın ve Türk Eczacıları
Vakfı‘nın
a) Çalışma raporu ve bilançosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi,
ibra edilmesi
b) Tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması
14) Mevzuat Komisyonu Raporunun okunması
15) Dilek ve Öneriler Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16) Birlik Merkez Organları için aday olacak asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi
17) Kapanış
19 KASIM 2023 Pazar
18) Seçimler (09.00 - 17.00)


2 Kasım 2023, 15:23