Köşe Yazıları

Kaliteli Protein Kaynaklarını Seçin, Kaliteli Yaşayın – Sağlık İçin Bir Adım

Dyt. Naz Kaygusuz

Tabağımızın sağlıklı olması için yeterli miktarda protein içermesi önemlidir. Proteinler, vücudumuzun temel yapı taşlarıdır ve kas, kemik, deri ve kan gibi birçok dokunun oluşumunda önemli rol oynarlar....

Kozmetik Ürün Satış Sürecinde Eczacının Yasal Sorumlulukları

Av. Ecz. İbrahim Ankara

İnsanoğlu varoluşundan itibaren güzel görünmek, güzel kokmak gibi saiklerle çeşitli doğal veya sentetik maddeler kullanmışlardır. İlk çağlarda bu maddeler doğrudan doğadan elde edilmiş olup günümüzde gelişen ...

OTC Ürünlere Genel Bir Bakış

Ezgi Göncü Katlan

OTC ürünler, “Over the Counter” teriminin kısaltması olup tezgah üstü ürünler veya reçetesiz satılabilecek ürünler anlamına gelen ürün grubunu ifade eder. FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi...

Majistral

Ecz. Mehmet Müderrisoğlu

Geçmişte eczacıların üstünlüğü hazırladıkları majistrallerle olurdu.  Mesleğe ilk atıldığımda yani 1970 yılında babamın eczanesinde yalnız majistral yapmak üzere dört teknisyen (Kalfa) ve bir kayıt ...

Naz Kaygusuz ile Sağlık İçin Bir Adım #1

Dyt. Naz Kaygusuz

Dünya Sağlık Örgütü 1948’de sağlığı, “Sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, her...

Eczacılıkta Girişimcilik, Girişimcilikte Eczacılık!

Ecz. Ömrüm Ergüven

Girişimcilik, ülkemizde gittikçe değer kazanan ve kazanmaya da devam etmesi gereken bir alandır. Özellikle son dönemlerde oluşan girişimcilik ekosistemi ve dünyada bu alanda yapılan örnek işler, ülkemizde...

Eczacıların Depremden Etkilendiği Gerçeği Göz Ardı Mı Ediliyor?

Ecz. Ceyhun KABAHASANOĞLU

Deprem felaketi sonrasında yaşanan sıkıntılar, mağduriyetler ve çözüm bekleyen sorunlar hala devam etmekte. Bölgedeki meslektaşlarımız da bu süreçten payını aldı ve depremin yaralarını sarmaya çalışıyorlar....

6 Şubat 2023

Uzm. Ecz. Umut Çakar Eren

6 Şubat 2023… Yüreklerimize kor ateşler düştü. Ülkemizde, yüzyılın en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Bu sonsuz derinlikteki acı, öylesine büyük ki; parça parça, lime lime oldu kalplerimiz....

Eczanede Doğru Stok Yapmak

Bahadır Bülgin

Eczanede stokların farklı yönetimi Stok kavramının açıklanması; Stok bulundurmanın temel sebebi; herhangi bir maddeye, ürüne ne zaman ve nerede tam olarak ihtiyaç duyulacağının fiziksel olarak bilinememesidir....

Tüketici Mevzuatı Kapsamında İlaç Dışı Ürünlerde Eczacı Yükümlülüklerine Genel Bakış

Av. Ecz. İbrahim Ankara

Eczacılık mesleği kamu hizmeti statüsünde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu niteliğine haizdir. Türk Ticaret Kanunu ve Yargısal içtihatler kapsamında da bir ticari işletme olup mesul müdür eczacı...

Reklam