2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'den Haberler 11 Eylül 2023
2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı, 11 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İlanda Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı belirtildi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanı görmek için tıklayınız

Reklam